Ramar och GDPR vid köp av alla kurser från Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning

GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:
1a. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER
För- och efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer. Ibland bara för- och efternamn samt mejl-adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera våra tjänster till dig och för bokföringslagen.    

Vi får uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida, på Bokadirekt eller via vår kursportal i teachable eller new zenler (kreativterapiutbildning.se och kreativterapiutbildning.com), fyller i uppgifter via våra ladningssidor i leadpages.se och i våra mejl-system g-suite och eller mailerlite eller muntligen vid besök hos oss.    

Dina uppgifter sparas hos vår hemsideleverantör Hemsida24, hos vår bokföringsleverantör Wrebit och Anki Nilima , hos Bokadirekt och i vår mejl, g-suite och eller mailerlite. Dina uppgifter sparas hos Klarna om du väljer att betala din bokade tjänst, bokad hos bokadirekt, med Klarna.

Dina uppgifter sparas i 7 år, enligt bokföringslagen, hos det som vi har rådighet över. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.  

1b. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTEN
Jag skriver minnesanteckningar av innehållet i våra möten. Dessa förvaras upp till 3 år efter vårt sista möte om du skulle vilja återkomma. Allt för att jag ska kunna tillhanda hålla en bra standard på våra möten. Du kan när som helst be om att jag förstör dessa och då förstörs de.  

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör Mailerlite för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.  

3. I KURSER
Vi sparar eventuellt inspelade online gruppsamtal i flera av våra kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen eller om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas de. Samtalen sparas i kursportalen Teachable eller New Zenler.

Obs! Enskilda online samtal spelas inte in, utan att du begär det. Ibland ber jag att få spela in en meditation som både du och vi kan återanvända. Vi återanvänder aldrig med din bild.  

Ditt namn och mailadress finns även registrerad i vår kursportal som du själv eller jag fyller i och kan ta bort dig ifrån. Betalar du kursen via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör via kursportalen Teachable.  

4. PÅ HEMSIDAN
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya. Uttalande utan dit namn kan komma att användas i marknadsföring. Vid deltagande i kurser kan vi komma att använda uttalande, referens eller liknande med ditt förnamn utan ditt skriftliga medgivande. Vi publicerar aldrig något med både ditt för och efternamn och uttalande utan ett skriftligt medgivande, som kan vara via mejl.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till. De sparas så länge vi arbetar med dem och sedan raderas dem.  

6. SAMMANFATTNINGSVIS Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@akreativterapi.se.  

Uppdaterad April 2021

Ramar

Bedömning och samtal 
All onlineterapi och coaching online inleds med 1-3 bedömningssamtal á 45-60 min för att göra en bedömning av problemen och avgöra vilken hjälp Du behöver. När jag rekommenderar dig att fortsätta i behandling hos mig  föreslår jag en inriktning  som är lämplig. Du bestämmer då dig antingen för att fortsätta med en behandling eller för att själv jobba vidare med hjälp av de vägledande bedömningssamtalen.  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par samtal och då blir det inte frågan om bedömningssamtal utan du berättar då direkt om dina funderingar eller ställer din fråga till mig.  Du ansvarar själv för hur du använder vägledning och råd.

Terapi 
Alla sessioner för en person varar i  45-60 min, vi bokar ny tid och avrundar de sista 5-10 min. Samtliga terapier bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.  Alla sessioner för två personer varar i 90 min, vi bokar eventuellt ny tid och avrundar de sista 5-10 min. Alla samtal bygger på samtal ibland med övningar och hemövningar.

Vem behandlar vi
Vi behandlar personer från 18 år och uppåt. Vi behandlar friska människor som vill bli ännu friskare.  

Vi behandlar inte personer med psykiska sjukdomar, det får vi inte i Sverige. Psykosyntesterapi är godkänt och legitimerat i många andra länder t.ex. USA. Dock inte i Sverige ännu. Vi har en 4 årig utbildning till samtalsterapeut. I utbildningen har vi lika mycket psykiatri som i psykologutbildningen vid det tillfället jag utbildade mig 2006-2010. I min utbildning ingår delar med Dialog (samtal), KBT, ACT, Gestalsterapi, Bildterapi, Sexologi, Rörelseterapi och flera andra metoder. Så att jag kan använda flera verktyg för att du ska nå dit du vill och längar efter.

Bokningar och avbokningar
Bokning av terapi oavsett vilken sort samtal sker via bokadirekt, SMS, samtal eller mejl.  Jag lägger in vår bokning i bokadirekt, om du inte gjort det själv och du får en bekräftelse via mejl. 24 timmar före vårt möte får du ett SMS påminnelse från BokaDirekt.  

Avbokning av terapi oavsett vilken sort samtal sker via din länk i bokadirekt! (Detta för att tiden snabbast ska kunna ses som ledig och bokas av annan kund.)  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid i normalfallet ske minst 24 timmar innan bokad tid på vardagar (vilket innebär att vid en avbokning på måndag ska avbokningen ha inkommit på fredagen). I annat fall debiteras tiden.  

Om jag är ansvarige för att sessionen inte kommit till stånd får en ny tid.  

Onlinemöte eller telefonmöten
Jag kan inte ta ansvar för tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. Jag åtar mig att använda en bra utrustning så förutsättningarna blir så bra som möjligt. Är det mycket problem försöker vi lösa det med att byta till t.ex. telefon.

Betalningar 
Alla samtal, kurser, föreläsningar och annat jag gör betalas i förväg. Dessa möjligheter finns, Senast dagen innan;  
* Kurser genom kursportalen Teachable eller New Zenler
* Företagswich 123 298 08 86  
* Bankgiro 662-7269
* Klarna (bokadirekt). Klarna betalningen aktiveras av dig senast vid mötets början. Om problem uppstår genom att du valt Klarnas delbetalning/avbetalning och Klarna inte godkänner dig för det. Debiteras jag en avgift av Klarna för det, för närvarande 1,7 % av beloppet du är debiterad för. Denna avgift betalas av dig om inte betalningen går igenomom och du vill betala på annat sätt. Tips! Kontrollera gärna med Klarna före du väljer delbetalning att du är godkänd.  

Tyvärr har jag varit godtrogen och behandlat människor flera gånger och sedan inte fått betalt. Därav dessa regler.  

I undantagsfall kan betalning ske på mötet eller mot faktura, om detta önskas behöver en överenskommelse göras i förväg.  

Övrigt om betalningar
Om du köper flergångerskort och vill avbryta innan du använt upp dina gånger så sker ingen återbetalning. Däremot kan du överlåta dina kvarvarande sessioner till någon annan. Om du köpt flergångerskort för parterapi går dessa att omvandla till enskild terapi och överlåta till någon annan eller om ni vill gå i enskild terapi.  

Har ni bokat föreläsning av oss. Kvarstår betalningsansvar om avbokning sker närmare än 30 dagar före utsatt datum för föreläsningen.  

Har ni bokat reatreat, resor, kurser eller annat genom oss kvarstår betalningsansvar om avbokning sker inom 30 dagar före avgångsdatum, kurstartsdatum eller motsvarande datum. Platser kan överlåtas om personen eller personerna passar för kursens, reatreatens, föreläsningens, worshopen eller resans ändamål. Sedvanlig ansökan görs och en administrativkostnad tillkommer om 500 kr per person.  Om du går någon av mina utbildningar online eller fysiskt. Kvarstår betalningsansvaret även om du vill avsluta. Ingen återbetalning sker.

Platser går inte att överlåta om programmet, kursen eller liknande har pågått mer än 2 veckor.

Om du vill avsluta på grund av sjukdom. Tar jag emot läkarintyg på att du inte kan genomföra dina åtagande och du kan efter prövning få en återbetalning motsvarande hälften av den outtnyttjade summan. Vill du däremot omvandla kursavgifter (på grund av sjukdom) till enskild terapi eller liknande så kan det vara möjligt i mån av plats. Likaså att överlåta omvandlad tid till terapi till någon annan som vi kan behandla.